corumocak
  Emperyalizm
 
Emperyalizm Nedir? - 1

Bugün dünyanın ekonomik, politik ve sosyal kutuplaşmasında iki belirleyici üretim sistemi göze çarpıyor. Bir yandan sosyalizm, öbür yandan kapitalizm. Bunlardan sosyalizm, tarihi olarak daha ileri bir toplumu ifade ediyor.

Kapitalist dünya ise çeşitli kapitalist ülkeler arasında gelişmişlik düzeyleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan politik sistem ve toplumsal yapı farklılıkları göze çarpıyor. Ve kapitalist dünyada en belirgin özellik ise, bu sistem içindeki birkaç ileri düzeyde gelişmiş kapitalist ülkenin kesin egemenliğidir.

Ancak bu ülkelerin egemenliği, sömürücü ülkelerin egemenliğine göre bazı değişiklikler göstermektedir. Bütün bu kapitalist sistem bir avuç devletin egemenliği ve sömürüsü altındadır. Ve bu ülkelerin kapitalist olmaktan öte bazı özellikleri de bulunmaktadır.


Kapitalizm doğası ve gelişme yasaları, tekelleşmeye ve sermayenin merkezileşmesine yol açar. Bu gelişme para sermayenin (mali sermayenin) gücünün artması ile atbaşı giden bir gelişmedir. Gelişme en sonunda kapitalist yapıda köklü ve nitel değişimlere yol açarak kapitalizmi yeni bir aşamaya ulaştırır. İşte kapitalizmin bu aşamasına EMPERYALİZM denilmektedir.

Emperyalist sistem, başlıbaşına kapitalizmin kökenindeki özelliklerin bir gelişimi ve dolaysız uzantısı olarak ortaya çıkıyor ve onun en yüksek aşamasını temsil ediyor. Kapitalist üretim tarzındaki temel çelişkinin ve tüm diğer kapitalist çelişkilerin uyuşmazlığı, emperyalizme geçişle birlikte daha da derinleşiyor ve ileri boyutlara varıyor
 
  Bugün 2 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=